top of page
Audiocontes
portatil.JPG

La història

Amb la informació facilitada escrivim una història a mida per l'infant, amb els personatges que coneix o que admira, entorns preferits o somiats, moments especials, situacions i vivències pròpies.

partitura.JPG

La música

En funció del relat i segons l'edat del nen o nena composem, especialment per la seva història, una música única i exclusiva que acompanyarà la narració.

nena auriculars.JPG

El resultat

La història i la música s'enregistren i s'elabora l'audioconte, únic i exclusiu cada vegada, i s'entrega en format d'arxiu wav. o mp3.

No hi ha cap conte igual!

Alguns dels nostres audiocontes...

bottom of page